De werkgroepen van de buurtvereniging

Wilt u contact opnemen met een van de werkgroepen dan kunt u dit doen via het bestuur van de Buurt- en belangenvereniging Emmerschans.

Werkgroep Festival

Festival organiseert maandelijks de bingo. Door deze werkgroep wordt tevens de
intocht van Sinterklaas in Emmerschans geregeld. Daarnaast organiseert deze werkgroep de
jaarlijkse feestavond.

Werkgroep Feest en Fun

Feest en fun organiseert jaarlijks de BBQ voor heel Emmerschans.
Aan het eind van de bouwvak wordt er een BBQ gehouden voor een ieder die zich heeft opgegeven. Onder het genot van een hapje en een drankje kan men weer even bijpraten met de buren, of kennis maken met een bekend gezicht uit de buurt.

Werkgroep Speelvoorzieningen

Op verschillende plaatsen in Emmerschans zijn speelvoorzieningen aangebracht. Het onderhoud wordt door de gemeente gedaan, echter is dit na meldingen van omwonenden. We zijn op zoek naar mensen die af en toe willen kijken of alles nog veilig is en hiervoor een melding willen maken bij de gemeente.

Werkgroep Verkeer

In 2020 is de werkgroep verkeer opgestaan. De directe aanleiding is de verkeersdrukte op de Boslaan, de overlast die dit veroorzaakt en de verkeersveiligheid die hiermee gemoeid is. Vanuit de gemeente is aangekondigd dat de Boslaan aangepast wordt en vanuit de werkgroep probeert men de belangen van Emmerschans hierin de vertegenwoordigen.

Oud papier

Iedere 3e woensdag van de maand.
Containers staan bij de Schanskuil en EHS'85


Lid worden?

lid worden 


Agenda