Belangrijke adressen en nummers

Buurt- en Belangenvereniging Emmerschans

Postbus 198
7800 AD
Emmen
E-mail: info@bbemmerschans.nl

Website: www.bbemmerschans.nl/
facebook: www.facebook.com/Emmerschans/

Ledenadministratie

Uw lidmaatschap aan- of afmelden info@bbemmerschans.nl
rekening nummer: NL17 RABO 0104460407

Lief en leed

De buurtvereniging leeft graag met haar leden mee in goede en kwade
dagen. Helaas zijn we niet altijd op de hoogte van wat er allemaal
gebeurt. Daarom hier de oproep om ons te laten weten of iemand
langdurig ziek is of dat er sterfgevallen zijn, maar ook van
huwelijksjubilea en geboorte worden we graag op de hoogte gebracht.

Een bloemetje wordt namens de buurtvereniging aangeboden bij haar leden
bij:
- Geboorte
- Huwelijk: 12,5 jaar, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijk
- Leeftijd: het bereiken van 90, 95 en 100 jarige leeftijd
- Langdurige ziekte / ziekenhuisopname
- Overlijden: kaarten of bloemen worden verzonden bij overlijden voor
zover [tijdig] bekend bij de buurtvereniging. In principe stuurt de
buurtvereniging een graftak indien de voorkeur uitgaat naar een kaart
dan dit graag aangeven.

Kent u een lid die een bloemetje aangeboden moet krijgen? Meldt dit dan bij Willy Abelen
e-mail info@bbemmerschans.nl

Meldpunten (Emmen)

Ziet u schade in uw omgeving, zoals: defecte lantarenpalen, beschadigingen aan wegdek, speeltoestellen, etc. meld dit bij één van de onderstaande punten:
- Telefoon:. 14-0591
Contactpagina gemeente Emmen
- Defecte straat verlichting melden kan [hier]
- BuitenBeter app, al het bovenstaande kan u ook eenvoudig melden via de BuitenBeter app, meer informatie daarover vindt u [hier]


EHS '85

Voetbal vereniging EHS '85
https://www.ehs85.nl/


de Schanskuil

Schanswal 10
Telefoon: 0591-624876
schanskuil@home.nl


Sociale huurwoningen

Lefier

Verhuurder Lefier 
telefoon 088-2033000
zie ook hun website 

Huurdersfederatie

Onafhankelijke belangenbehartiger voor huurders in Zuidoost Drenthe is de Huurdersfederatie.
Telefoon 0591-622226
zie ook hun website en hun facebook. Uw buurtvereniging is lid van de Huurdersfederatie.


Emmerdennen

Emmerdennen valt onder Staatsbosbeheer. Onze boswachter is Wenda Kloen.
U kunt haar bereiken via w.kloen@staatsbosbeheer.nl
Telefoon: 088-284 4252
Zij is ook te volgen op Twitter

Oud papier

Iedere 3e woensdag van de maand.
Containers staan bij de Schanskuil en EHS'85


Lid worden?

lid worden 


Agenda