Natuurlijk Emmerschans

Welkom op de website van de Buurt- en Belangenvereniging Emmerschans.

Op deze website vindt u informatie voor mensen die geïnteresseerd zijn in Emmerschans en wat Emmerschans u kan bieden. Wij zijn blij met uw interesse want Emmerschans heeft inderdaad veel te bieden.

 

Emmerschans buurtbankje
 

 

  

 

Ligging

Een prettige en rustige woonomgeving met aan de westkant gelegen de Emmerdennen.
Aan de oostkant gelegen aan de eeuwenoude Schans en een prachtig recreatiepark met visvijver, aan de noordkant het landschapskunstwerk "Broken Circle" en aan de zuidkant de wijk Emmerhout met alle noodzakelijke dagelijkse voorzieningen zoals een winkelcentrum en wijkwijzer.


De wijk

Natuurlijk Emmerschans dus, u kunt als u een sociaal veilige buurt zoekt waar de medebewoners nog echt aandacht voor elkaar hebben nauwelijks een betere buurt in Emmen vinden.
U vindt op deze pagina geen uitgebreide informatie over de geschiedenis of het ontstaan van Emmerschans met enkele zoekopdracht via google krijgt u meer info dan ik op deze pagina kan plaatsen.

De huidige opbouw van de wijk bestaat uit ongeveer 500 woningen, redelijk gelijk verdeeld in de helft sociale huurwoningen en de helft particuliere bezitters.
Hoogbouw komt in de wijk niet voor en staat voor de komende decennia ook niet gepland.
De bevolkingsopbouw kan het beste worden omschreven als "middenklasse" en de leeftijdsopbouw is gelijk aan de omringende wijken van Emmen, met toch wel een extra accent op de oudere bewoner maar daaruit blijkt eens te meer dat men graag in Emmerschans woont en vooral blijft wonen.
 

Verenigingen

Emmerschans heeft een aantal verenigingen:
- Voetbalvereniging EHS 85.
- Visclub de Schans, meer informatie te vinden op de facebookpagina.
- Buurt- en Belangenvereniging Emmerschans, kortweg BBE genoemd.
De BBE tracht de al aanwezige sociale verbindingen in de wijk te verstevigen, onderhoudt de nodige contacten met bijv. de gemeente betreffende de leefbaarheid en openbare voorzieningen in de wijk en natuurlijk de woningcorporatie voor de huurdersbelangen.

Kortom Emmerschans is een wijk waar men nog veel voor elkaar en ook met elkaar doet.
Natuurlijk heet de buurtvereniging u graag welkom op de haar site, maar u bent ook welkom als lid van de vereniging of wellicht zelfs als bestuurslid en vrijwilliger.

Kijkt u gerust verder op onze site, wij trachten u alle gewenste info omtrent de dagelijkse gang van zaken in Emmerschans te geven.

 
‘t is fijn as ‘k deur Emmerschans goa
Het kleine dörpie achter ‘t bos
Dat zo groag op zuch zölf bleef
Mar bie Emmen inkommen mos

Ep van der Heide, ‘Het dörpie achter ’t bos’, 2002 (fragment)

Oud papier

Iedere 3e woensdag van de maand.
Containers staan bij de Schanskuil en EHS'85


Lid worden?

lid worden 


Agenda