Nieuwtjes uit de wijk

Onder het kopje 'nieuws' staat de informatie die de buurt- en belangenvereniging Emmerschans met u wil delen. Onder het kopje 'persberichten' staat informatie die van andere partijen zoals de gemeente komen. 

Nieuws

AED en 6-minuten zone

Buurt- en belangenvereniging Emmerschans is bezig met het opzetten van een 6-minuten zone. Ook is er een AED geplaatst. Nieuws hierover kan u hier lezen.

Ophalen contributie

Na het ingaan van de zomertijd komen de vrijwilligers weer langs voor het ophalen van de contributie. Klik hier om lid te worden.

Bladafval

Bladafval mag in de herfst verzameld (op een hoop) aan de kant van de weg gelegd - de gemeente komt dat weghalen.

Overige berichten van de BBE en de wijk:

Persberichten

Persberichten over ontwikkelingen in de wijk Emmerschans kunt u hier terug lezen. 


 

Oud papier

Iedere 3e woensdag van de maand.
Containers staan bij de Schanskuil en EHS'85


Lid worden?

lid worden 


Agenda