Agenda en Activiteiten

Er worden in de wijk regelmatig activiteiten georganiseerd, zowel door de buurt- en belangenvereniging als door anderen. Onder het kopje 'Agenda' staan de activiteiten vanuit de buurt en de buurtvereniging. Onder 'Activiteiten' staan de vaste activiteiten in de buurt georganiseerd voor en door bewoners. 

Agenda

Onze agenda is de afgelopen jaren erg bepaald door Corona, gelukkig kan er nu weer wat georganiseerd worden. Onderstaand vindt u de agenda voor de komende tijd. Houdt ook onze facebookpagina in de gaten voor informatie over onze activiteiten.
 

Activiteiten

In Emmerschans worden diverse vaste activiteiten georganiseerd voor en door bewoners. Zo is er biljarten, gym, schilderen, handwerken en vast veel meer. Het streven is om op deze plek een overzicht te krijgen van wat er te doen is in de wijk. Heeft u informatie die hier moet staan, mail dit dan aan info@bbemmerschans.nl


Activiteiten Buurt- en Belangenvereniging Emmerschans

 
Wat: Voor wie: Wanneer: Waar:  Contact:
Nieuwjaars receptie Leden Buurtvereniging 06-01-2023
Vanaf 20:00
EHS '85
Weergang 1
info@bbemmerschans.nl
Bestuursvergadering
Buurt- en Belangenvereniging
Emmerschans
Leden Buurtvereniging Iedere tweede maandag van de maand om 19.30 uur   zie website of neem contact op
Buurtvereniging 
Bingo
Inwoners Emmerschans Iedere 4e woensdag van de maand om 19.30 uur   info@bbemmerschans.nl
Oud papier inzamelen   Iedere 3e woensdag van de maand.  Containers staan bij:
De Schanskuil en
EHS'85
info@bbemmerschans.nl
Feestavond Inwoners Emmerschans 1 April   info@bbemmerschans.nl
Jaarvergadering Buurt- en Belangenvereniging Leden buurtvereniging Elk jaar ongeveer in maart   info@bbemmerschans.nl
Ophalen contributie Leden buurtvereniging Elk jaar ongeveer in april   Klik hier om lid te worden
Buurt BBQ Inwoners Emmerschans     Meer informatie te vinden op onze facebook
 

Ophalen afval

Een overzicht voor het legen van de containers en het ophalen van oud papier door de gemeente kan u vinden op de website van Area. Omdat er in onze wijk verschillende momenten zijn is het moeilijk om hier een agenda te plaatsen. Meer informatie kunt vinden op de Area-app, ook kunt u bellen met Area 0591-571080.

Oud papier

Iedere 3e woensdag van de maand.
Containers staan bij de Schanskuil en EHS'85


Lid worden?

lid worden 


Agenda