Belangrijke adressen en nummers

Buurt- en Belangenvereniging Emmerschans

Postbus 198
7800 AD
Emmen
E-mail: info@bbemmerschans.nl

Website: www.bbemmerschans.nl/
facebook: www.facebook.com/Emmerschans/

Ledenadministratie

Uw lidmaatschap aan- of afmelden info@bbemmerschans.nl
rekening nummer: NL17 RABO 0104460407

Lief en leed

Kent u een lid die 50 jaar getrouwd is, plots langdurig in het ziekenhuis, overleden, enzovoort. U kunt hem of haar opgeven voor een bloemetje
ter attentie van Willy: info@bbemmerschans.nl

Buurtbeheer

Buurtsupport Weytackers 242,  7824 PK Emmen
De coördinator in onze buurt is Paul Steffenstel. 06 251 076 21 / 0591 313903 p.steffens@buurtsupport.nl
Voor meer informatie zie hun website.

Meldpunt Emmen

defecte lantarenpalen, beschadigingen aan wegdek, speeltoestellen, etc
tel. 14 0591

EHS '85

Voetbal vereniging EHS '85
https://www.ehs85.nl/

de Schanskuil

Schanswal 10
tel. 0591 624876
schanskuil@home.nl
http://www.deschanskuil.nl/

Sociale huurwoningen

Verhuurder Lefier telefoonnummer telefoon 088 2033000, zie ook hun website 
Onafhankelijke belangenbehartiger voor huurders in Zuidoost Drenthe is de Huurdersfederatie. telefoon  0591 622226 zie ook hun website en hun facebook.

Emmerdennen

Emmerdennen valt onder Staatsbosbeheer. Onze boswachter is Geerlings Kruidhof. U kunt hem bereiken via g.kruidhof@staatsbosbeheer.nl of 0591-613953 of 06-51203630 Hij is ook te volgen op Twitter
lid worden

lid worden 
Feestavond 
zaterdag 16 maart 2019

Klik op afbeelding voor meer informatie
Jaarvergadering
woensdag 20 maart 2019

Klik op afbeelding voor meer informatie